Drainagebuizen 'A300'

Bij dit procédé wordt een polypropyleen stofstructuur machinaal rond de drainagebuis gewikkeld. Dit omhulsel wordt al jaren met succes in de grond geplaatst in Frankrijk en is ook de enige die toegelaten is voor diverse officiële landbouwcoöperaties in Noord-Frankrijk. Deze omhulling is net als de PP450 het meest geschikt voor kleigrond, leemgrond en zandgrond. De ‘A300’ is door haar hogere dichtheid beter resistant tegen wortelindringing waardoor de kans op het dicht slibben zich tot een minimum beperkt. Het polypropyleen stofstructuur wordt om de 2 jaar getest in laborataria in Lyon en Rijsel, en dit op het vlak van filtratie, doorlaatbaarheid, sterkte, ... Indien u dit wenst kunnen wij u deze labotesten toesturen
Drainagebuizen omwikkeld met A300 beschikken over volgende kwaliteitslabels:
  • NF 965
  • NF 964-1
  • ISO 5084
  • ISO 11-058
  • ISO 12-956
  • NF EN 13562
  • NF U 51-162